Oferta firmy geodezyjnej Piotra Rejmera

Kompleksowa oferta usług geodezyjnych
W ramach naszej działalności wykonujemy podziały nieruchomości, posługując się specjalistycznym i nowoczesnym sprzętem. Ponadto sporządzamy mapy do podziału, tyczymy granice i wykonujemy podziały działek.

 1. Geodezyjna obsługa inwestycji:
  a) tyczenie obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu
  b) pomiary realizacyjne
  c) powykonawcza inwentaryzacja budynków i uzbrojenia terenu
  d) pomiary objętości mas ziemnych
 2. Opracowanie map:
  a) do celów projektowych
  b) prawnych i budowlanych
  c) planistycznych
 3. Podziały nieruchomości
 4. Wznowienia granic i ustalenia przebiegu granic
 5. Rozgraniczenia nieruchomości
 6. Klasyfikacja gleboznawcza gruntów

geodeta podczas pracy