Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości to proces prawny i geodezyjny, mający na celu wyznaczenie i potwierdzenie granic działek ziemskich w terenie oraz w dokumentach prawnych. Działanie to zapobiega konfliktom granicznym między właścicielami nieruchomości, zapewniając jednoznaczne, prawnie wiążące ustalenie linii rozgraniczających. Proces rozgraniczenia wymaga dokładnych pomiarów geodezyjnych, analizy dokumentacji prawnej i często współpracy z organami administracji publicznej. Specjaliści z naszej firmy stosują nowoczesne technologie pomiarowe, takie jak systemy GPS i stacje totalne, co gwarantuje najwyższą precyzję i wiarygodność wyników. Nasza firma oferuje kompleksową obsługę w zakresie rozgraniczenia nieruchomości, od wstępnych konsultacji, przez realizację pomiarów, po wsparcie w uzyskaniu potrzebnych decyzji administracyjnych.

 

Kiedy trzeba dokonać rozgraniczenia nieruchomości?

Rozgraniczenia nieruchomości są konieczne w wielu sytuacjach, przede wszystkim gdy występują niejasności co do przebiegu granic działek, w przypadku planowanych podziałów nieruchomości, czy przy przygotowaniu terenu pod inwestycje. Proces ten jest również niezbędny przed sprzedażą nieruchomości, aby uniknąć przyszłych sporów granicznych i zapewnić przejrzystość praw do gruntu. Oferowane przez nas tyczenie granic jest krytycznym etapem w procesie rozgraniczenia, umożliwiającym fizyczne oznaczenie granic działki w terenie.

Oferujemy doradztwo, wykonanie niezbędnych pomiarów, przygotowanie dokumentacji oraz wsparcie w uzyskaniu decyzji administracyjnych. Działamy szybko, efektywnie i z pełnym zaangażowaniem, aby zapewnić naszym klientom spokój i pewność co do granic ich nieruchomości.

Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia, aby zabezpieczyć swoje prawa do nieruchomości.