Tyczenie granic

Tyczenie granic to proces geodezyjny, którego celem jest wyznaczenie na terenie rzeczywistych linii rozgraniczających posiadłości zgodnie z danymi z mapy czy dokumentacji geodezyjnej. Zadanie to wymaga zastosowania specjalistycznych narzędzi pomiarowych i technologii, aby z największą precyzją odwzorować granice nieruchomości na gruncie. Proces tyczenia jest niezbędny przy rozpoczynaniu nowych inwestycji budowlanych, podziale nieruchomości, jak również w przypadku sporów granicznych między właścicielami sąsiadujących działek. Dzięki precyzyjnemu tyczeniu granic, możliwe jest uniknięcie konfliktów prawnych oraz zapewnienie jasności co do zakresu poszczególnych posiadłości.

 

Wznowienie granic

Wznowienie granic z kolei to procedura geodezyjna, przeprowadzana w celu odtworzenia i oznaczenia w terenie wcześniej ustalonych, lecz często z biegiem czasu zatartych lub zagubionych, granic nieruchomości. Czynność ta jest konieczna, gdy istnieją wątpliwości co do przebiegu granic, zarówno w przypadku prac budowlanych, jak i transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości, a także przy innych zmianach własnościowych lub użytkowych terenu. Wznowienie granic jest wykonywane na podstawie dostępnych dokumentów geodezyjnych i map, w obecności zainteresowanych stron oraz przedstawiciela urzędu, co gwarantuje legalność i rzetelność procedury.

Proces ten wymaga nie tylko precyzji pomiarowej, ale także głębokiej znajomości przepisów prawnych i umiejętności negocjacyjnych, aby zapewnić akceptację wyników przez wszystkie zainteresowane strony. Geodezyjna obsługa inwestycji obejmuje nie tylko tyczenie i wznowienie granic, ale również szeroki zakres innych działań, które są kluczowe dla prawidłowego przebiegu procesów inwestycyjnych i budowlanych.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług, aby zapewnić sobie profesjonalne wsparcie i pewność w zakresie granic Twojej nieruchomości.